Povolení vypnutí Windows serveru bez přihlášení

V případě potřeby restartu (vypnutí) dedikovaného či private serveru, aniž by došlo k přihlášení, je možnost toto povolit pomocí gpeditu. Ve výchozím nastavení serveru není vypnutí povoleno.
 
Postup:
  1. Přihlásit účtem s právy administrátora a přes Start - Run spustit  gpedit.msc
  2. Nastavit na Enabled hodnotu v :  Computer Configuration - Windows Settings - Security Settings - Local Policies - Security Option - Alow system to be shut down without having to log on
  3. po provedení nastavení není nutný restart serveru