Třídění spamu

Protože antispam standardně označuje zprávy, které vyhodnotil jako spam, je možné je jednoduše třídit. V závislosti na druhu a možnostech poštovního programu lze zvolit následující způspby:
  1. podle upraveného předmětu: pokud si necháte přepsat předmět zprávy na *****SPAM*****, nastaví se pravidlo pro filtraci: jestliže předmět obsahuje *****SPAM***** ---> přesunout do složky Spam (nebo smazat - to už záleží na volbě).

    Thunderbird: k filtraci se dostenete přes menu Nástroje ---> Filtry zpráv ---> Nový:
     
     
    Outlook 2013: v horním ribbonu DOMŮ vyberte Pravidla ---> Vytvořit pravidlo... Zadejte pravidlopro zpracování spamů. Pomocí tlačítka Upřesnit nastavení ... můžete filtr přizpůsobit vašim potřebám.
  2. podle hlášení v hlavičce zprávy: do hlavičky se standardně vkládá pole X-Spam-Status: Yes, podle kterého lze spamy třídit/mazat (ukázka je z Thunderbirdu, ale Outlook a další klienti jsou v tomto hodně podobné - jedná se jen o to, že se vybírá akce v hlavičce emailu).