U jakých domén je možná on-line změna DNS serverů?

Podmínkou změny DNS serverů pro domény je, že u domény musí být naše společnost INTERNET.CZ, a. s. vedena jako registrátor domény a doména musí být vedena pod subregistrátorským účtem, z něhož je požadavek na tuto změnu zaslán.

Změna DNS serverů je on-line možná u koncovky .CZ, kde je nutné změnit vždy celou sadu nameserverů (NSSET).

U ostatních koncovek lze objednat změnu DNS serverů přímo v subregistrátorském účtu, a to v detailu domény. Je zde odkaz "Změna DNS serverů". Po kliknutí na odkaz se otevře nové okno, kam zadáte nové DNS servery a potvrdíte změnu. U koncovek .eu, .sk, .pl a generických domén, registrovaných u registrátora Tucows, se provede změna DNS serverů online. U ostatních koncovek bude změna dokončena ručně administrátorem, vždy v příslušném registru.