Synchronizace událostí, kontaktů a úkolů

Události, kontakty a úkoly webmailu lze synchronizovat buď pomocí synchronizačního PC klienta, který lze stáhnout přímo ve webmailu (Outlook, Outlook Express a MS Outlook pro Windows) nebo libovolným synchronizačním klientem, který podporuje protokol SyncML (mobil, PC). 

Synchronizace je dostupná v rámci služby BUSINESS mailkterá je standardní součástí webhostingových služeb s výjimkou variant Email a Email k doméně.


1. PC synchronizační klient
  • Instalace, nastavení a používání PC synchronizačního klienta je popsané v příspěvku znalostní báze Synchronizační PC klient.
2. Synchronizace s mobilním zařízením
 
Před synchronizací doporučujeme zazálohovat kontakty (události) poštovního klienta. V případě nastavení synchronizačního klienta způsobem, který neodpovídá Vašim požadavkům, může při synchronizaci dojít ke ztrátě dat v lokálním klientovi.