Před jakoukoliv aktualizací je doporučeno provést zálohu celého serveru přes PowerPanel. Aktualizace Plesku nemusí být vždy bez problémů - v krajním případě může vést až k nedostupnosti rozhraní Plesk a nutnosti reinstalace.

Před vlastní akcí je vhodné prostudovat webové fórum firmy Parallels - výrobce Plesku. V sekcích Parallels Plesk Panel for Windows a Parallels Plesk Panel for Linux/Unix jsou kromě jiného řešeny i nejčastější problémy při aktualizacích


Aktualizovat doporučujeme vlastní jádro Plesku - postup je popsán ve speciálním příspěvku