Klikněte na menu Opera Mail a z nabídky vyberte Poštovní účty
Opera Mail - zabezpečené připojení
Vyberte požadovaný účet a klikněte na tlačítko Upravit...

Zkontrolujte, zda jsou správně nastavené názvy serverů imap.forpsi.com a smtp.forpsi.com. Při použití POP3 účtu bude adresa pop3.forpsi.com.
Opera Mail - zabezpečené připojení
Nastavte zabezpečení dle obrázku
- IMAP - port 143 - TLS
- SMTP - port 587 - TLS
 
Při použití POP3 účtu bude port 110 a zabezpečení TLS