Mobilní SyncML klienti

Pro synchronizaci kontaktů (pro kalendáře doporučujeme použít CalDAV protokol) byli otestováni tito klienti:
- Synthesis SyncML Client pro iPhone
- Synthesis SyncML Client pro Android 
- Memotoo Sync (dříve FUNV10) klient pro Android


Pro úspěšnou synchronizaci stačí použít následující údaje:

Zdroje serveru
V nastavení každého klienta je třeba zadat, jaké zdroje (adresáře, kalendáře, úkoly) budou synchronizované (u názvu zdrojů nezáleží na použití velkých či malých písmen). Použijte následující:

Kalendáře
- vlastní: events
- uživatelské: events/název_uživatelského_adresáře
- společný: events/corporate
- kalendář sdílený ostatními uživateli domény: events/shared/název_sdileneho_adresáře

Kontakty
- vlastní: contacts
- uživatelské: contacts/název_uživatelského_adresáře 
- společný: contacts/corporate 
- adresář sdílený ostatními uživateli domény: contacts/shared/název_sdileneho_adresáře


Seznamy úkolů
- vlastní: tasks
- uživatelské: tasks/název_seznamu_úkolů
- seznamy úkolů sdílené ostatními uživateli domény: tasks/shared/název_sdileneho_adresáře

Na straně synchronizačního klienta může být ještě potřeba zadat další nastavení týkající se způsobu synchronizace.


iOS
SyncML (LITE) 4 pro iOS by Lukas Zeller
Pro synchronizaci kalendáře doporučujeme použít CalDAV protokol, který iOS nativně podporuje.  Níže uvedený postup je proto jen pro kontakty.

Po spuštění aplikace zvolte v levém horním rohu ikonu Preferences.

Na stránce Preferences zvolte SyncML Settings.

Přidejte nový účet

Na stránce SyncML Account zadejte název účtu.

Nyní nastavte server - položka Server Settings.
- zadejte adresu serveru: https://email.forpsi.com/cgi-bin/xubisync
- zadejte emailovou adresu a heslo

Ostatní volby ponechte dle obrázku

Tlačítkem Back se vraťte zpět na nastavení účtu a pokračujte nastavením synchronizace kontaktů.
Server Path  zvolte podle toho, jaký adresář webmailu budete synchronizovat (viz. úvod článku Zdroje serveru).
 
Za běžných podmínek jsou kontakty uložené přímo v mobilu. V sekci CONTACTS TO INCLUDE IN SYNC tedy zvolte Local address book only.

Používáte-li adresář umístěný v cloudu (adresář připojený např. pomocí CardDAV protokolu, Google...), odškrtněte volbu  Local address book only  a v Included Addressbooks zvolte příslušný adresář.


ANDROID 
Synthesis SyncML Client pro Android
  • od 7.4.2016 není aplikace plně kompatibilní se synchronizačním serverem přítomným v této verzi webmailu. Pro synchronizaci kalendáře doporučujeme použít CalDAV protokol.
Konfigurace serveru
nastaveni synchronizace - obecne udaje

Nastavení synchronizace kontaktů
nastaveni synchronizace kontaktu

Nastavení synchronizace kalendářenastaveni synchronizace kalendare

V nastavení synchronizačního klienta byly zadány pouze základní parametry: autentizace, synchronizační server a zdroje serveru pro synchronizaci. Tyto údaje jsou pro zprovoznění synchronizace dostačující.
 

Memotoo Sync
Při prvním spuštění klienta je potřeba přeskočit registraci Memotoo (dříve Funambol) účtu a pokračovat tlačítkem 'Already have an account? - LOGIN. Na následující stránce zadejte v konfiguraci účtu přihlašovací údaje.
 
Funambol klient nesynchronizuje adresář nebo kalendář telefonu. Vytvoří místo toho vlastní kalendář a adresář (v telefonu označovaný jako FUNV10), který pak synchronizuje se zdroji serveru (webmail). 
 
Po úspěšném přihlášení vyzve klient k importu zdrojů telefonu. Pokud si nepřejete import provést, můžete jej přeskočit kliknutím na tlačítko Cancel import. V tom případě však nebudou kontakty/události mobilního zařízení přenesené při synchronizaci na server. Pro aktivní synchronizaci kontaktů a událostí je tedy potřeba  import provést a v mobilním zařízení používat zdroje FUNV10 (při možnosti zobrazovat v kontaktech nebo kalendáři jen některé zdroje však toto nastavení nebude způsobovat "zdvojené" zobrazování kontaktů/událostí).

Nyní provedeme nastavení synchronizace
nastaveni zpusobu synchronizace

Konfiguraci dokončíme nastavením názvů zdrojů na serveru - Remote names.
nastaveni zdroju serveru

- příslušné zdroje serveru (i pro uživatelské kalendáře a adresáře) naleznete na začátku tohoto příspěvku