Logy a konfigurace Plesku

velmi podrobný popis umístění konfiguračních souborů a logů Plesku instalovaného na linuuxových serverech najdete ve znalostní bázi Parallels v příspěvku Parallels Plesk Panel for Linux services logs and configuration files.

Pro Plesk8 platí
Control Panel
Error log: /var/log/sw-cp-server/httpsd_error_log
Acess log: /usr/local/psa/admin/httpsd_access_log