Nastavení webmailu

Nastavení webmailu se provádí v sekci Volby nacházející se v levém menu. V závislosti na aktivované variantě jsou k dispozici následující možnost
menu Volby
 • Možnosti: nastavte chování hlavních částí webmailu (jazyk, způsob práce se zprávami, zobrazení kontaktů, kalendáře...)
 • Podpis: definujte až 10 formátovaných podpisů
 • Externí účty: stahujte do webmailu až 4 účty prostřednictvím IMAP/POP3 protokolu (dostupné v Business Mail)
 • Blacklist: přidejte odesílatele, jejichž emaily mají být odmítány
 • Filtr: upřesněte způsob zpracování příchozích emailů (přesun do složek, přeposílání, oznámení na mobil, mazání... v závislosti na odesílateli, velikosti...)
 • Přesměrování / Automatická odpověď: nechávejte si zaslat kopie všech příchozích emailů do další schránky; informujte odesílatele automatickou odpovědí o Vaší nepřítomnosti
 • Antispam: nastavte, jakým způsobem bude zacházeno se spamem a zajistěte pomocí whitelistu doručení i emailů, které by jinak mohly být označeny jako spam
 • Heslo: nastavte bezpečné heslo pro Vaší schránku
 • Maska zobrazení: upřesněte, jaké údaje budete chtít zobrazovat na stránce kontaktů
 • Správa složek: zjistěte, kolik zpráv obsahují jednotlivé složky, zálohujte je jednoduše na jedno kliknutí

 

Možnosti

Stránka obsahuje následující sekce:
 • Obecná nastavení
  Omecna nastaveni
  • Moje jméno - zobrazuje se v poli Odesílatel
  • Časové pásmo - ovlivňuje čas zobrazovaný u zprávy
  • Formát datumu v seznamech - použito v seznamu zpráv, souborů webového úložiště, úkolů, sdílení....
  • Formát datumu v podrobných pohledech - použito v zobrazené zprávě, zprávě zasálané při odeslání přílohy pomocí Správy velkých příloh...
 • Zprávy (popis je uveden v příspěvku Nastavení zpráv)
 • Kalendář (popis je uveden v příspěvku Nastavení a používání kalendáře)
 • Webové úložiště (popis je uveden v příspěvku Webové úložiště)
  - dostupné v Business Mail
 • Sdílení (popis je uveden v příspěvku Pokročilé sdílení)
  - dostupné v Business Mail
 • Administrace (popis je uveden v příspěvku Popis rozhraní Administrace)
  - dostupné po přihlášení pod účtem postmaster nebo pokud je účtu delegován přístup