Jak si přizpůsobit konfiguraci webů na VPS

POZOR: tento návod platí pouze pro linuxové VPS. Takto lze upravovat nastavení, která nelze provést přes Plesk (některá nastavení PHP, apache...). Před vyzkoušením následujících postupů si přečtěte příspěvek Jak upravit konfiguraci PHP

Před jakoukoliv podobnou úpravou důrazně doporučujeme zazálohovat si všechny upravované soubory. Urychlí se tím obnova funkčnosti serveru v případě chyby.


 1. pro celý server: v základní instalaci je konfigurace php v souboru /etc/php.ini. Ten stačí editovat a doplnit požadovanou hodnotu. Například:
  register_globals = On (zapínají se register_globals pro celý server)
  max_execution_time = 60 (nastaví max. dobu běhu skriptu na 60 s)
  memory_limit = 100M (nastaví paměťový limit pro skripty na 100 MB)
  - je nutné reloadovat konfiguraci apache

 2. pouze pro konkrétní web: protože se konfigurace jednotlivých virtuálních webů nahrává z databáze, nelze provádět změny v souborech s příponou include.
  Jakákoliv změna je po reloadu rozhraní Plesk přepsána. Proto je nutné vytvořit nový soubor s názvem vhost.conf, a do něj přidat direktivu. Absolutní cesta je tedy takto:

   /var/www/vhosts/<název_domény>/conf/vhost.conf
   /var/www/vhosts/<název_domény>/conf/vhost_ssl.conf

  První soubor je pro nezabezpečené stránky, druhý pro zabezpečené. Soubory jsou includovány při načítání konfigurace pro konkrétní doménu a nejsou přepisovány.
Tímto způsobem můžete nastavit například zapnutí register_globals nebo mod_rewrite pro konkrétní web. Samozřejmě můžete nastavit parametry php pro velý server v php.ini nebo apache httpd.conf. To samé platí pro úpravu konfigurace (přidání aliasu....) pro subdomény. I v adresáři subdomény se nachází adresář /conf, kam se vhost.conf s dodatečnou konfigurací vytvoří. Pro bližší informace doporučujeme prostudovat dokumentaci na www.php.net a httpd.apache.org


Po uložení je nutné vytvořit a znovu načíst konfigurační soubory:

 /usr/local/psa/admin/sbin/httpdmng --reconfigure-all

znovu vytvoří konfiguraci pro všechny weby

 /usr/local/psa/admin/sbin/httpdmng --reconfigure-domains <název_domény>

znovu vytvoří konfiguraci jen pro konkrétní web (domény se oddělují čárkami)


Pro ruční reload konfigurace stačí napsat po přihlášení přes SSH příkaz

 service httpd graceful

(samotný restart apache můžete provést i přes Plesk: Server > Services management > kliknutím na tlačítko "restart" - viz obr.)