Přejmenování emailové schránky

Protože Mailadmin neumožňuje přejmenování schránky, je potřeba vytvořit novou schránku a data aktuální schránky do ní přesunout.

Přesun emailů
Nejvhodnější se jeví použití poštovního klienta Thunderbird, lze však použít jakýkoliv IMAP klient.
 • Běžným způsobem přidejte oba IMAP účty (postup je uveden v příspěvku v kategorii Nastavení IMAP v naší znalostní bázi).
 • Všechny nesystémové složky (žlutá ikona složky u výchozího vzhledu) lze překopírovat tak, že je za současného držení klávesy [Ctrl] přetáhnete myší (režim kopírování) na název účtu cílové schránky.
 • U systémových složek je třeba označit všechny zprávy ve zdrojové složce (menu Úpravy > Vybrat > Vše nebo [Ctrl]+A) a přetáhnout je do příslušné složky cílového účtu.
Po kontrole správnosti  importovaných dat v cílové schránce (např. řazení) lze přistoupit ke smazání původní schránky.

 

Poznámka: pokud webmail zdrojové schránky obsahuje kontakty nebo události, je potřeba je před smazáním účtu vyexportovat ve webmailu a naimportovat do webmailu nového účtu. V rámci návodu je použita nová verze webmailu.

Export a import kontaktů webmailu

 • Ve zdrojové schránce přejděte na Adresář.
  • Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Další a z menu vyberte položku Exportovat adresář jako CSV,
  • soubor uložte na disk (standardní název je abook.csv).
 • V cílové schránce v adresáři opět klikněte na tlačítko Další a z menu zvolte Importovat adresář.
  • vyberte na disku soubor adresáře zdrojové schránky a otevřete jej,
  • kontakty z adresáře se naimportují.

 

Export a import událostí kalendáře webmailu

 • Ve klasické verzi webmailu  se přihlaste ke zdrojové schránce a přejděte na Kalendář:
  • na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Více a z rozbalovací nabídky vyberte položku Export,
  • upřesněte časové rozpětí dat pro export,
  • soubor uložte na disk (standardní název je Osobni.ics)
 • V cílové schránce v kalendáři klikněte na tlačítko Více a z rozbalovací nabídky použijte Import.
  • Klikněte na tlačítko Procházet a vyberte soubor kalendáře zdrojové schránky uložený na disku,
  • tlačítkem Import zahájíte import dat dat do kalendáře.