Nefunkční mailserver

Z mailseveru neodcházejí emaily, při testování telnetem se objeví chyba že server uzavřel spojení,

telnet XX.XX.XX.XX 25
Trying XX.XX.XX.XX...
Connected to XX.XX.XX.XX.
Escape character is '^]'.
Connection closed by foreign host.

a v logu mailserveru (/usr/local/psa/var/log/maillog) jsou následující hlášení

Feb 17 04:22:07 40 postfix/cleanup[28915]: fatal: host/service localhost/12768 not found: Name or service not known
Feb 17 04:22:08 40 postfix/pickup[26314]: warning: maildrop/BE09DDEBBCD: error writing 20C9EDEB9B3: queue file write error
Feb 17 04:22:08 40 postfix/master[26303]: warning: process /usr/libexec/postfix/cleanup pid 28915 exit status 1
Feb 17 04:22:08 40 postfix/master[26303]: warning: /usr/libexec/postfix/cleanup: bad command startup -- throttling

Zkontrolujte, zda na běží služba psa-pc-remote a naslouchá na TCP portu 12768. Je-li vše jak má být, vypadají testy takto:

[root@test-vps /]# netstat -lnp | grep 12768
tcp  0   0 127.0.0.1:12768   0.0.0.0:*   LISTEN  20236/psa-pc-remote

[root@test-vps /]# /etc/init.d/pc-remote status
psa-pc-remote (pid 20545) is running...

Naopak když služba neběží, nevrátí první příkaz nic a druhý toto

psa-pc-remote neběží, ale subsystém je zamčen
(psa-pc-remote dead but subsys locked)

je třeba zkontrolovat obsah souboru /etc/hosts, kde podle všeho chybí řádek určující, že localhost má IP adresu 127.0.0.1. Soubor by měl vypadat takto

127.0.0.1   localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
::1         localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6
# Auto-generated hostname. Please do not remove this comment.
81.2.XXX.XXX  XX.XXX.forpsi.net XX

Důležitý je první řádek. Po jeho obnovení stačí restartovat službu psa-pc-remote a postfix příkazy

/etc/init.d/pc-remote restart
/etc/init.d/postfix restart

a mailserver již bude fungovat bez chyby. (Služba psa-pc-remote zajišťuje postfixu kontrolu antivirem a antispamem, a naslouchá na localhostu na portu 12768).

Problém lze "obejít" i zakomentováním těchto řádků v konfiguraci postfixu - /etc/postfix/main.cf

#smtpd_milters = inet:localhost:12768
#non_smtpd_milters = inet:localhost:12768

antivirová/antispamová kontrola je tímto úplně vyřazena (což lze doporučit pouze pokud nemáte modul antivirus/antispam)