Apple Mail - řešení problémů s poštou

Zprávy nejsou doručovány???
 • Nachází se zprávy ve schránce na serveru?
  → přihlašte se do schránky ve webmailu na adrese webmail.forpsi.com
 • Zprávy se ve schránce na poštovním serveru nacházejí, nebyly tedy do poštovního klienta staženy.
  → zkontrolujte nastavení POP3 / IMAP

Zprávy nelze odeslat
 • Neblokuje poskytovatel připojení k Internetu smtp port 25?
  → použijte port 587 nebo SSL 465 - pokračujte na nastavení SMTP
 • Umožňuje poskytovatel připojení k Internetu používat i jiný SMTP server, než vlastní?
  → získejte potřebné informace od providera a pokračujte na nastavení SMTP
 • Používáte více SMTP serverů?
  → zkontrolujte, jaký smtp server je pro příslušný účet používán - Server odchozí pošty (SMTP)
  → emailová adresa používaná jako odesílatel  (karta Informace o účtu) musí být stejná nebo alias k doméně použité pro autentizaci k smtp serveru


Kontrola nastavení příchozí pošty

 • V aplikaci Apple Mail přejděte do menu Mail a vyberte položku Předvolby...,
  Predvolby

 • Zvolte Účty [1.] a v seznamu vyberte příslušný emailový účet [2.]. Na kartě Informace o účtu [3] zkontrolujte:
  Vyber uctu a nastaveni serveruNastaveni
  • zda je účet aktivován
  • server příchozí pošty, uživatelské jméno a heslo
  • (u POP3 účtu je nastavení stejné, pouze s rozdílem použití serveru pop3.forpsi.com).
   - E-mail:
   musí být použita stejná doména (nebo alias), jako je doména použitá pro autentizaci k smtp serveru (uživatel)

 • Zobrazte kartu Pokročilé

Pokrocila nastaveni serveru

  • port: POP3 (110 nebo 995 - SSL), IMAP (143 nebo 993 - SSL)
  • ověření totožnosti: heslo
 • Nakonec na kartě Chování schránek můžete ověřit, jakým způsobem jsou zpracovávány zprávy (pro IMAP)
  Nastaveni IMAP slozek


Kontrola nastavení odchozí pošty

 • V aplikaci Apple Mail přejděte do menu Mail a vyberte položku Předvolby...,
  Predvolby

 • Zvolte Účty [1.] a v seznamu vyberte příslušný emailový účet [2.]. Na kartě Informace o účtu [3.] a kliknutím rozbalte položku Server odchozí pošty (SMTP) [4.]
  Vyber uctu a volba smtp serveru
  • v rozbalovací nabídce zvolte server, který chcete používat
  • pro úpravy nastavení klikněte na položku Upravit seznam SMTP serverů...
 • Na kartě Údaje o účtu zkontrolujte, zda je použit správný smtp server.
  Nastaveni SMTP serveru
  • Název serveru: smtp.forpsi.com

 • Na kartě Pokročilé pak prověřte použité porty a způsob přihlášení
  Pokrocila nastaveni SMTP serveru

  • pokud není zaškrtnuto, vyberte volbu Použít vlastní porty: 25, 587 nebo 465 se zapnutým šifrováním SSL
  • Ověření totožnosti: heslo
  • Uživatel a heslo: stejné údaje, jako jsou použité v nastavení příchozí pošty