Apple Mail a IMAP

Apple Mail je poštovní program standardně přítomný na počítači Apple s operačním systémem OS X.
 • Nový emailový účet vytvoříte tak, že ve spuštěném Apple Mailu kliknete na menu Mail a v nabídce vyberete položku Přidat účet...
 • Vyberte poskytovatele účtu vyberte - Jiný účet Mailu…
 • Doplňte základní informace o účtu
  • Celé jméno: bude zobrazováno v poli odesílatel před emailovou adresou
  • E-mail: je třeba zadat emailovou adresu, která bude použita pro autentizaci odesílání (nebo alespoň doménu, která je aliasem)
 • Po kliknutí na tlačítko Přihlásit se budete vyzváni k zadání typu účtu a poštovních serverů
 • Průvodce ukončete kliknutím na tlačítko Přihlásit se a zvolte aplikaci, kterou budete s účtem používat

Tím je přidání účtu hotové. Nyní ověříme správnost nastavení účtu:
 • V menu Mail zvolte položku Předvolby…
 • Zvolte právě přidaný účet a ověřte, zda jsou údaje na stránce Informace o účtu podle obrázku
  • konfigurace smtp serveru je dostupná po rozbalení seznamu Server odchozí pošty (SMTP)
 • Na kartě Chování schránek nastavte ukládání zpráv do speciálních složek
  • frekvenci mazání zpráv nastavte dle Vašich požadavků
 • Nastavení na kartě Pokročilé je stěžejní pro správné chování klienta
  • při použití SSL musí být zvolen port 993
  • aby ApleMail v budoucnu svévolně nezměnil nastavení, měla by být volba Automaticky detekovat a udržovat nastavení účtů nezaškrtnutá
 • Nakonec provedeme kontrolu nastavení odchozí pošty
 • Funkční nastavení smtp serveru je na následujících obrázcích: