Nastavení zpráv


Pro zobrazení nastavení zpráv klikněte na horním menu na záložku Nastavení.
 
Jestliže není tato položka v menu zobrazená (většinou při nižších rozlišeních monitoru nebo menší velikosti okna prohlížeče), klikněte na záložku Další.
menu Volby
V hlavním levém menu zvolte v sekci Nastavení položku Zprávy.
 

Obecná nastavení
 • Při aktivované automatické kontrole umožňuje webmail prohlížeči zobrazovat upozornění na novou poštu (funkce lze aktivovat/deaktivovat přímo v prohlížeči).
 • Odznaky nepřečtených zpráv budou u každé složky zobrazené v případě, že aktivujete volbu Zobrazovat počty nepřečtených zpráv v seznamu složek
 • Pokud zvolíte seskupování zpráv do konverzace, budou v náhledovém okně zobrazovány související zprávy ve vláknech (více viz. příspěvek Čtení zpráv)
 • Při aktivní volbě Vysypat koš při odhlášení může dojít k tomu, že emaily, které omylem smažete do koše, nebudou při dalším přihlášení k dispozici

Nastavení zpráv
 • Poslat oznámení o obdržení zprávy: pokud odesílatel bude požadovat potvrzení o přečtení zprávy, můžete nastavit chování webmailu na automatické zaslání, zobrazení dotazu a nezasílání
 • Zobrazovat miniatury obrázků: pokud bude rozpoznán obrázek v příloze, zobrazí se na konci emailu

Vytváření zprávy
Nastaveni vytvareni zprav
 

Odpovědi
Nastaveni odpovedi
 

Přeposílání
Volby této sekce umožňují nastavit, jak bude nakládáno s původní zprávou:
 • Vložit text původní zprávy do přeposílané zprávy a přiložit soubory připojené k původní zprávě
  - přeposílaná zpráva se vytváří stejným způsobem jako při odpovědi (na rozdíl od odpovědi se k emailu přiloží i původní příloha)
 • Přiložit soubory připojené k původní zprávě a vložit text původní zprávy do textového souboru
  - text původní zprávy se vloží jako příloha (název bodypart.txt) stejně jako původní příloha
 • Přiložit původní zprávu jako zapouzdřenou zprávu
  - kompletní původní zpráva (včetně přílohy) se přiloží jako emailová zpráva s příponou EML a názvem jako je předmět přeposílaného emailu
 • Vložit do přeposílané zprávy pouze text původní zprávy
  - (přiložené přílohy původní zprávy nebudou přeposlány) - přeposílaná zpráva se vytváří stejným způsobem jako při odpovědi