Používání štítků


Štítky umožňují jednoduchým způsobem organizovat zprávy do kategorií. Nezáleží přitom, v jaké složce se email s přiřazeným štítkem nachází.

Vytvoření štítku
V hlavním levém menu klikněte na ikonu Štítky a v submenu  vyberte na ikonu [+] nacházející se vedle nadpisu. Zadejte název a vyberte barvu štítku.
Štítek také můžete vytvořit při čtení zprávy pomocí ikony stitky na panelu nástrojů. Ze seznamu vyberte položku Přidat nový štítek.
 
 
Přiřazení štítku
Označte zprávu (zprávy) a klikněte na panelu nástrojů na ikonů štítků stitky. Ze seznamu vyberte požadovaný štítek. Kliknutím dojde k jeho přiřazení.
 
Podobným způsobem lze přiřadit štítek i jedné zprávě při jejím čtení.
 

Odstranění štítku ze zprávy
Zobrazte zprávu, u  které chcete štítek odstranit.
 
V záhlaví zprávy klikněte na křížek nacházející se před názvem štítku
Pro hromadné odstranění štítků jednoduše štítek smažte (viz. poslední  kapitola „Úpravy štítků“)
 

Zobrazení zpráv podle štítků
Pro zobrazení zpráv přejděte v levém menu na štítky a ze seznamu vyberte požadovaný štítek.
 
 

Úpravy štítků
Přejděte do menu Štítky a klikněte na tlačítko nacházející se vedle názvu štítku.
  • Proveďte změnu názvu a barvy
  • Smažte štítek