Správa přístupu


Za běžných podmínek vytváří nové emailové adresy a provádí správu stávajících pouze postmaster. Jen tento uživatel také může měnit obsah kalendáře a adresáře, který je sdílený v rámci celé domény. V administraci webmailu toto můžete změnit a delegovat příslušná práva i pro ostatní schránky domény.

V horním menu klikněte na tlačítko pro odhlášení a z nabídky zvolte položku Administrace.
 
Nastavení přístupu do administrace
V levém hlavním menu zvolte položku Administrace.
 
Zadejte úplnou adresu, jejíž uživatel má mít oprávnění k přístupu do administrace schránek a klikněte na tlačítko Přidat.
Kliknutím na odkaz Povoleno/Zakázáno můžete uživateli dočasně přístup odebrat nebo opět povolit.
 
Uživatele smažete kliknutím na odkaz Smazat.
 
 
Nastavení přístupu ke sdílenému adresáři
V levém hlavním menu zvolte položku Správa sdíleného adresáře.
 
Zadejte úplnou adresu, jejíž uživatel má mít oprávnění k zápisu do sdíleného adresáře a klikněte na tlačítko Přidat.
Kliknutím na odkaz Povoleno/Zakázáno můžete uživateli dočasně přístup odebrat nebo opět povolit.
 
Uživatele smažete kliknutím na odkaz Smazat.
 
 
Nastavení přístupu ke sdílenému kalendáři
V levém hlavním menu zvolte položku Správa sdíleného kalendáře.
 
Zadejte úplnou adresu, jejíž uživatel má mít oprávnění k zápisu do sdíleného kalendáře a klikněte na tlačítko Přidat.
Kliknutím na odkaz Povoleno/Zakázáno můžete uživateli dočasně přístup odebrat nebo opět povolit.
 
Uživatele smažete kliknutím na odkaz Smazat.
 
Kromě správy privilegovaných uživatelů zde můžete ještě nastavit barvu událostí sdíleného kalendáře.