Emailoví roboti


Emailový robot je virtuální účet, který zasílá automatické odpovědi na zprávy doručené do schránky a současně zprávu přeposílá na adresu, jejíž jméno bylo zadáno při vytvoření účtu.
 
se přihlaste do Smart webmailu pomocí účtu postmaster nebo jiného privilegovaného účtu (Správa přístupu).
 
V horním menu přejděte na položku Administrace.
Jestliže není tato položka v menu zobrazená (většinou při nižších rozlišeních monitoru nebo menší velikosti okna prohlížeče), zvolte Nástroje.
 
V levém hlavním menu zvolte položku Emailoví roboti a klikněte na tlačítko + Robot

Zobrazí se formulář, do kterého zadejte požadované údaje:
  • Adresa pro zaslání kopie - adresa, na kterou mají být přeposílané emaily zaslané na adresu robota (je možné zadat pouze jednu adresu)
  • Zpráva - text, který bude zaslán původnímu odesílateli emailu.
 
Přidání robota dokončíte kliknutím na tlačítko Přidat.

Úpravy
Robota upravíte kliknutím na požadovanou položku v seznamu. Kromě základních údajů známých z jeho vytvoření se na stránce rovněž nachází několik záložek, které umožňují u schránky nastavit antispamová pravidla tak, jak to znáte z nastavení běžné schránky. 
  • Antispam - nastavení se od fyzické schránky liší tím, že nelze nastavit přesouvání zpráv do složky Spam (schránka fyzicky neexistuje)  
  • Blokované a bezpečné adresy
Změny provedené na stránce uložte kliknutím na tlačítko Uložit.
 
 
Export
V seznamu vyberte požadované roboty a klikněte na tlačítko Export nacházející se pod seznamem.
 
Emailové adresy včetně nastaveného přeposílání jsou vyexportované do formátu CSV (hodnoty oddělené čárkami).
 
Exportuje se název robota a adresa pro zasílání kopie, nastavení antispamu včetně počtu adres v blacklistu a whitelistu
 
 
Smazání
Jednotlivé roboty můžete smazat při jejich úpravách pomocí tlačítka Smazat umístěném v pravém horním rohu okna.
 
Při hromadném mazání aliasů nejprve vyberte v seznamu požadované roboty a poté klikněte na tlačítko Smazat nacházející se na panelu nástroj nad seznamem.