Přizpůsobení vzhledu webmailu

Webmail umožňuje dvě základní úpravy
  • barva vzhledu
  • vzhled levého menu
 
Pro úpravy vzhledu klikněte v horním menu na položku Nastavení.
Jestliže není tato položka v menu zobrazená (většinou při nižších rozlišeních monitoru nebo menší velikosti okna prohlížeče), klikněte na záložku Další.
menu Volby

Na stránce Nastavení vyberte Obecné.
Zmena vzhledu
  • pro změnu barvy rozhraní použijte položku Vzhled
  • pro skrytí popisu ikon v levém hlavním menu (ušetříte tím místo na obrazovce) použijte volbu Zobrazení hlavního menu - ikony.
Provedené změny se použijí po kliknutí na tlačítko OK.
 

Poznámka 1: další barevné přizpůsobení momentálně dostupné není
Poznámka 2: změna vzhledu není dostupná u varianty emailu bez služby BUSINESS Mail