Bolo mi zaslané užívateľské meno a heslo, k čomu tieto údaje slúžia?

Užívateľské meno a heslo vám bolo pridelené pri založení vášho zákazníckeho účtu v našej spoločnosti. Tieto údaje slúžia k prihlasovaniu sa do vašej Zákazníckej administrácie, odkiaľ spravujete svoje služby u nás. Tieto údaje môžu byť vyžadované k autorizácii (dokázaniu vašej totožnosti a vášho oprávnenia spravovať danú službu). 
 
Do administračného rozhrania služieb sa môžete prihlásiť tu: