Čo sa dá zmeniť po prihlásení sa do administrácie účtu

V zákazníckej administrácii môžete jednoducho spravovať všetky vaše služby, a to po prihlásení do Zákazníckej administrácie na https://admin.forpsi.sk/
 
Môžete meniť (alebo autorizovať zmeny) všetkých parametrov, ktoré sa meniť dajú, alebo uskutočňovať nové objednávky. Napríklad:
 
V hornej lište ponuky je v zelenom poli odkaz Kontaktný formulár, cez ktorý môžete autorizovať akékoľvek ďalšie zmeny, požiadavky atď.- formulár by mal byť prednostne používaný na styk so Zákazníckou podporou.
 
Klient, ktorý píše z tohto Kontaktného formulára, je oprávanený požadovať akúkoľvek uskutočniteľnú zmenu služby, ktorá je v tomto účte vedená.