Zákaznícky účet

Zákaznícky účet je účet, v ktorom sú umiestnené všetky služby objednané v našej spoločnosti: registrované domény, zriadené webhostingy, databázy alebo serverhosting. Internetová adresa, na ktorej sa nachádza rozhranie pre správu tohto účtu je https://admin.forpsi.sk/ .