Zabezpečenie vstupu do administrácie pomocou IP adresy

Administračné rozhranie FORPSI umožňuje okrem klasického zabezpečenia pomocou hesla a loginu aj zabezpečenie pomocou definovanej adresy užívateľa. To podstatnou mierou zvyšuje bezpečnosť prístupu, keďže je potrebné k úspešnej autentizácii do administrácie zadať nielen správny login a heslo, ale je tiež nutné k prístupu použiť počítač s jeho vopred povolenou IP adresou. Tým sa môže prístup do administrácie zúžiť na okruh jedného či niekoľkých vopred zvolených počítačov. Z ostatných počítačov potom nebude administrácia dostupná, a to ani po správnom zadaní hesla a loginu.
 
Ak máte o nastavenie zabezpečené pomocou blokácie IP adresy záujem, postupujte takto:
1. Na adrese admin.forpsi.sk sa prihláste svojim loginom a heslom.
2. Kliknite na "nastavenie účtu".
3. Zaškrtnite pole "Povolené IP" a napíšte IP adresy, ktoré majú mať povolený vstup.