Čo sa deje s doménou, ktorá je po exspirácii, ako dlho je doména ešte funkčná?

Ak nie je doména predĺžená do dátumu exspirácie, stáva sa na ďalších 42 dní neaktívna. Z toho prvých 14 dní tejto doby je deaktivovaná a nie je funkčná. V týchto 14-tich dňoch sa dá uskutočniť predĺženie domény bez toho, aby bolo potrebné vykonávať ďalšie kroky (viď ďalej).
 
Ďalších 28 dní je doména v stave bez oprávneného registrátora - tento stav sa nazýva "HELD". Ak k nám dorazí platba za predĺženie domény v tomto stave, keď doména stratila svojho registrátora, kontaktuje doménové oddelenie majiteľa domény na email z administrácie o danej prekážke v predĺžení. Súčasťou emailu je príloha, v ktorej majiteľ nájde žiadosť na zmenu registrátora, ktorú je potrebné potvrdiť a poslať poštou na adresu SK-NICu na spracovanie. Na prevedenie zmeny je potrebné kontaktovať späť doménové oddelenie a požiadať o dokončenie predĺženia domény.
 
Ak doména prejde stavom "HELD" a nie je prevedená zmena registrátora + predĺženie, dostáva sa doména po 28 dňoch do ďalšieho stavu "DELETED", v ktorom je v dobe 1 dňa vymazaná a následne SK-NIC doménu uvoľňuje k novej registrácii (rezervácii).