Čo znamená "oprávnený registrátor"

Pri každej registrácii .sk domény musí budúci držiteľ domény zvoliť konkrétneho Registrátora, ktorý bude držiteľom domény splnomocnený k správe jeho domény na SK-NICu. Naše registrátorské ID je ISKI-0001. Ak si budete priať spravovať doménu (predlžovať, meniť DNS, atď.) cez našu spoločnosť, musí byť splnené nasledujúce:
-pri Vašom identifikátore držiteľa musí byť medzi "oprávnenými registrátormi" uvedený náš identifikátor ISKI-0001
-pri doméne musí byť ako "Registrátor" uvedený náš identifikátor ISKI-0001 (tento stav zaistíme sami, rezerváciou a následnou registráciou domény).
 
Jeden identifikátor môže mať 5 rozdielnych oprávnených registrátorov, to znamená, že prostredníctvom týchto 5-tich registrátorov by bola registrácia .sk domény celkom bezproblémová, nevyžadujúca akékoľvek doplnenia či zmeny.