Ako postupovať v prípade, že ešte nie sme zaregistrovaní na SK-NIC, ide o prvú registráciu .sk domény (Rámcová zmluva)?

Vyplnením objednávky registrácie domény .sk Vám bude na kontaktný email zaslaný tzv. "Návrh na uzavrenie rámcovej zmluvy". Pri vypĺňaní objednávky je potrebné uviesť v prípade registrácie domény na fyzickú osobu nepodnikateľa -> rodné číslo, na fyzickú osobu podnikateľa či právnickú osobu -> IČO.

Návrh rámcovej zmluvy nájdete aj vo Vašej zákazníckej administrácii (prihlásite sa loginom a heslom) v sekcii Domény -> názov Vašej domény -> odkaz "zobraziť rámcovú zmluvu SK-NICu".
 
"Návrh na uzavrenie rámcovej zmluvy" je potrebné vytlačiť, podpísať (v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa odporúča hlavný register SK-NIC nechať podpis notársky overiť), opečiatkovať (pri registrácii na fyzickú osobu podnikateľa či právnickú osobu, vlastná pečiatka), priložiť ďalšie potrebné dokumenty (výpis z OR alebo overenú kópiu živnostenského listu) a odoslať poštou na spracovanie na adresu SK-NICu:
 
SK-NIC, a.s.
P.O.BOX 49
840 00 Bratislava 4
 
Počas doby schválenia Rámcovej zmluvy sa doména pre ostatných záujemcov zobrazuje ako voľná!!! Ak je "Návrh na uzavrenie rámcovej zmluvy" prijatý, SK-NIC Vám pridelí tzv. "trvalý identifikátor", ktorý je potrebné nám oznámiť, aby mohla byť registrácia domény spracovaná a dokončená! Trvalý identifikátor budete môcť v budúcnosti používať na registráciu .sk domén, a preto je potrebné si ho doplniť v administrácii k danému kontaktu (zoznamu kontaktov). Po pridelení trvalého identifikátora od SK-NICu nám ho, prosím, pošlite emailom na adresu domain@forpsi.com
 
Naše doménové oddelenie dokončí registráciu domény a vystaví sa Vám proforma faktúra s fakturačnými údajmi potrebnými k úhrade registračného poplatku. Až po fyzickom prijatí platby na náš účet dochádza k úplnému dokončeniu registrácie a doména sa stáva funkčnou.
 
Registráciu nie je možné dokončiť iba na základe poslaného dokladu o zaslaní platby!