Ako prebieha zmena registrátora?

Zmena registrátora domény musí byť objednaná cez nového (budúceho) registrátora. Zmenu registrátora na našu spoločnosť INTERNET SK, s.r.o. vykonáte na stránke:
 
Transfer .sk domén je spoplatnený. Výška poplatku je odvodená od dátumu exspirácie domény. Ak je doména pri objednávke preregistrácie viac ako 28 dní pred exspiráciou, účtujeme iba poplatok za transfer - doména nie je s transferom predĺžená. Ak je doména menej ako 28 dní pred exspiráciou, je vystavená faktúra za predĺženie. V cene služby je jednak transfer domény + predĺženie na ďalšie obdobie.
 
Po dokončení objednávky preregistrácie zašleme cca do 30-tich minút výzvu k platbe na email fakturačného kontaktu zo zákazníckej administrácie. Na výzve k platbe sú uvedené fakturačné údaje k riadnej úhrade preregistračného poplatku. Po fyzickom prijatí platby na náš účet začneme preregistráciu a žiadosť na zmenu registrátora dorazí na kontaktný email zo zákazníckej administrácie. Žiadosť na zmenu registrátora je tiež možné stiahnuť priamo v rozhraní užívateľského účtu. Túto žiadosť je potrebné vytlačiť, doplniť dátum, podpísať, opečiatkovať a zaslať poštou na adresu SK-NICu k spracovaniu (adresu SK-NICu nájdete vo vygenerovanej žiadosti v spodnej časti dokumentu). Hneď ako hlavný register žiadosť na zmenu registrátora spracuje, dokončíme objednávku preregistrácie a dorazí Vám potvrdenie z nášho automatického systému. Od doručenia tohto potvrdenia máte možnosť spravovať doménu zo svojej zákazníckej administrácie.
 
Žiadosť je platná iba 14 dní. Ak nestihnete včas potvrdiť transfer domény, je možné tiket žiadosti predĺžiť, prípadne znovu začať preregistráciu. V takom prípade je vždy povinnosť majiteľa .sk domény kontaktovať oddelenie a požiadať o predĺženie platnosti žiadosti, či sa dohodnúť na inom postupe.
 
V opačnom prípade je objednávka preregistrácie zrušená a na prijatú platbu bude vystavený dobropis.