Môže fyzická alebo právnická osoba vlastniť viac trvalých identifikátorov?

Nie. Každá fyzická alebo právnická osoba môže byť v databáze SK-NICu zaregistrovaná iba raz. Kontrola prebieha podľa rodného čísla (v prípade fyzických osôb) a podľa IČO (v prípade fyzických osôb podnikateľov alebo právnických osôb). Na rodné číslo alebo IČO je možné prideliť iba jeden trvalý identifikátor.