SK-NICom mi bol už pridelený trvalý identifikátor, ale INTERNET SK, s.r.o. (ISKI-0001) nie je pri mojom identifikátore uvedený ako "oprávnený registrátor"

V tomto prípade je potrebné uskutočniť tzv. "Delegáciu registrátora".
 
Na stránke www.sk-nic.sk kliknite na odkaz "F7 - Zmena údajov užív.". Zadajte Váš trvalý identifikátor, ktorý Vám bol SK-NICom pridelený, Vaše IČO alebo rodné číslo (podľa právnej formy).
V ďalšom kroku v spodnej časti formulára pridajte oprávneného registrátora "ISKI-0001". Kliknite "Odoslať" a vygenerovanú "Žiadosť o zmenu údajov" vytlačte a patrične potvrdenú odošlite poštou na adresu SK-NICu (adresa sa nachádza vo vygenerovanej žiadosti v spodnej časti dokumentu).
 
Na pridanie nášho registrátorského ID "ISKI-0001" do Vášho identifikátora (úspešné pridanie overíte na www.sk-nic.sk , "Hľadať registr./užívateľa") nás, prosím, kontaktujte. O uskutočnení požadovanej zmeny väčšinou SK-NIC kontaktuje priamo majiteľa identifikátora.
 
V prípade, že použijete trvalý identifikátor priamo v objednávke registrácie .sk domény a zistíme, že bude potrebné vykonať danú delegáciu kontaktu, na email zo zákazníckej administrácie zašleme návod na uskutočnenie úpravy pri trvalom identifikátore majiteľa so žiadosťou o spätnú reakciu na vykonanie zmeny, aby sme mohli objednanú doménu v poriadku prerezervovať na trvalý identifikátor.