Čo je to doména?

Doména je základnou adresnou jednotkou internetu. Nahradzuje vždy konkrétnu IP adresu. Pre bežného užívateľa internetu je omnoho jednoduchšie zapamätať si menný názov domény (napr. www.forpsi.sk), než IP adresu stroja, na ktorom má doména webhosting (napr. 81.2.194.210). Každá doména je unikátna.
 
Doména je iba menný názov nahradzujúci IP adresu. S registráciou doménového mena sa automaticky nezískava priestor na nahranie prezentácie (tzv. webhosting). Ten je potrebné k doménovému menu objednať zvlášť.
 
Ako sa domény rozdeľujú
  1. podľa úrovne
  2. podľa koncovky
 
Rozdelenie podľa úrovne
  1. doména 1.úrovne (niekedy nazývaná "koncovka") - najvyššia, tzv. top-level domain (TLD) alebo národná doména, napríklad .CZ, .COM, .EU, ...
  2. doména 2.úrovne - napríklad: forpsi.sk. Domény tejto úrovne si môžete zaregistrovať.
  3. doména 3.úrovne (niekedy nazývaná "subdoména") - napríklad: kb.forpsi.sk alebo www.forpsi.sk
  4. domény ďalších úrovní.
 
Rozdelenie podľa koncovky
 
1. domény národné - viažu sa vždy k určitému štátu napr. .CZ, .DE, .SK,... Národné domény sú v správe jednotlivých organizácií, ktoré sú určené konkrétnym štátom (tzv. národní správcovia domény, napr. CZ.NIC, DENIC, SK-NIC, ...). Tieto organizácie spravujú centrálne registre a môžu si určovať pravidlá a podmienky registrácie. Niektoré národné domény si napríklad môžu zaregistrovať iba občania danej krajiny alebo právnická osoba v krajine podnikajúca. U .CZ domén toto obmedzenie nie je.
 
2. domény generické - tieto domény môže registrovať každý, bez ohľadu na občianstvo. Ide napr. o domény .COM, .NET, .BIZ, .NAME, ...