Čo je to doména IDN?

Tzv. IDN (Internationalized Domain Names) sú internetové domény, ktoré môžu obsahovať znaky (diakritiku) národných abecied.
Ide o domény, ktoré obsahujú znaky mimo ASCII. Tieto znaky zahŕňajú okrem znakov s dĺžňami a mäkčeňmi (áé....ščř,,,) napr. i švédske å, nemecké ü, rumunské ș a znaky celej bulharskej a gréckej abecedy.
 
Pre IDN existujú isté technické obmedzenia:
  • Nie je povolené miešať písmená alebo znakové sady (napr. latinku, gréčtinu, cyriliku) v jednom IDN. To znamená, že každé IDN musí používať iba znaky z jediného písma.
  • IDN nesmie byť dlhšie ako 63 znakov po preklade na reťazec, s ktorým pracuje Domain Name System.
  • IDN nesmie začínať znakmi xn--.
Ďalej je potrebné počítať s tým, že niektoré aplikácie nedokážu spracovať názov domény s diakritikou, ale vyžadujú použitie reťazca ACE. Ide napr. o niektorých emailových klientov, nastavenie DNS záznamov a pod.