Najbližšie nasledujúce výročie registrácie domény

Tento termín najlepšie objasní príklad: Doména bola registrovaná dňa 13.4.2010. Každý rok dňa 13.4. má doména výročie registrácie.
 
V prípade, že je dnes 4.2.2016, pripadne najbližšie nasledujúce výročie exspirácie domény na deň 13.4.2016. (Toto obdobie nijak nesúvisí s dobou, na akú bola doména zaregistrovaná - tzn. s exspiráciou).