Redirect - služba presmerovania domény

Služba Redirect
 
Redirect domény (presmerovanie) ponúkame ako doplnkovú službu k registrácii domény. Slúži predovšetkým k jednoduchému nasmerovaniu doménového mena na konkrétnu URL adresu. Službu môžete využiť pre doménu, ku ktorej nemáte zriadený vlastný webhosting a potrebujete ju napríklad nasmerovať na svoje iné už existujúce stránky.
 
Redirect pre jednu doménu stojí 3,30 € bez DPH/rok. Podmienkou presmerovania je využitie našich DNS serverov.
 
Hľadisko SEO
 
Služba Redirect je zaistená smerovaním na úrovni HTTP servera hlavičkou 301 (trvalé presmerovanie/Moved Permanently). Z hľadiska hodnotenia vašich stránok vyhľadávačmi je výhodou tohto spôsobu presmerovania prenos hodnotenia na novú stránku (hodnotenie sa spravidla prenáša v prípade, že vyhľadávač stránky vyhodnotí ako obsahovo rovnaké alebo výrazne podobné). Rovnako tak by sa mali započítať odkazy novej cieľovej stránky, ktoré viedli na starú presmerovanú stránku. Tým sa nová stránka ľahko dostane do výsledkov vyhľadávača.
 
 
Ako si objednať Redirect?
 
Službu Redirect si môžete objednať s registráciou novej domény, ale aj pre už registrované domény.
 
Pri objednávke registrácie nového doménového mena zvolíte v štvrtom bode objednávky variantu "Redirect - DNS u FORPSI". Do otvoreného poľa zadáte cieľovú adresu v konkrétnom tvare. Na zadanú URL bude po dokončení registrácie doména nasmerovaná.
 
 
Ako si objednať Redirect pre už registrovanú doménu?
 
  1. Prihláste sa do svojej zákazníckej administrácie na https://admin.forpsi.sk loginom a heslom.
  2. Kliknite si na záložku "Domény".
  3. Vyberte si konkrétnu doménu, pre ktorú si prajete Redirect objednať a kliknite na jej názov.
  4. V nastavení domény vyberte záložku "Redirect".
 
 
 
Ako upraviť cieľovú adresu?
 
Po aktivácii domény a celej služby nájdete možnosť editácie v zákazníckom účte na karte konkrétnej domény, pod záložkou Redirect. Tu si v priebehu aktívneho obdobia domény môžete ľubovoľne cieľovú adresu editovať cez tlačidlo "Zmeniť adresu URL". Ďalej máte možnosť Redirect vypnúť alebo zapnúť. Zmena nastavenia sa prejaví okamžite. V záložke Redirectu vidíte aj dátum, dokedy máte službu zaplatenú.
 
 
 
Služba je fakturovaná s minimálnou fakturačnou periódou 1 rok, nejde však o obdobie jedného kalendárneho roka od dátumu objednávky. Rozhodujúci je vždy dátum samotnej domény, ku ktorej si službu zriaďujete.

Pre už registrované domény objednáte službu Redirect opäť cez kartu domény - záložka Redirect.
Pri objednávke doplnkovej služby Redirect v zákazníckej administrácii si môžete vybrať z dvoch ponúkaných možností:

1)    Objednať doplnkovú službu s predĺžením domény o 1 rok

Vďaka tomu Vám tak do konca aktuálne predplateného obdobia domény (do dátumu exspirácie) poskytneme doplnkovú službu Redirect zadarmo. Pri nasledujúcom predlžovaní domény bude doplnková služba Redirect fakturovaná automaticky, na spoločnej výzve k úhrade za predĺženie domény.
 
Príklad:
Dnes je napr. 1.2.2014 a doména abcdf.tld exspiruje dňa 31.10.2014. Vy sa rozhodnete využiť našu doplnkovú službu Redirect a objednáte si ju spoločne s predĺžením domény na ďalšie odobie - teda až do 31.10.2015. V tomto prípade budete mať službu Redirect do dátumu 31.10.2014 úplne zadarmo a účtovať ju budeme až s predĺžením domény od 31.10.2014 do 31.10.2015.

2)    Prikúpiť samostatnú doplnkovú službu Redirect

Výberom tejto možnosti zakúpite doplnkovú službu Redirect iba na obdobie od dátumu objednávky do dátumu exspirácie domény. Registrácia domén nie je v rámci tejto objednávky predĺžená na ďalšie obdobie, dátum jej exspirácie zostáva bez zmeny.

Príklad:
Doména abcdf.tld exspiruje dňa 31.10.2014. Vy sa rozhodnete využiť našu doplnkovú službu Redirect, ale nemáte zatiaľ záujem predlžovať aj platnosť domény. Služba Redirect Vám v tomto prípade bude účtovaná ako samostatná doplnková služba a jej platnosť sa bude zhodovať s aktuálnym dátumom exspirácie domény. Teda pokiaľ je dnes napr. 1.2.2014 a Vy si objednáte samostatnú službu Redirect, bude jej platnosť iba do dátumu exspirácie domény abcdf.tld - do 31.10.2014