Redirect - služba presmerovania domény

Služba Redirect
Redirect domény (presmerovanie) ponúkame ako doplnkovú službu k registrácii domény. Slúži predovšetkým k jednoduchému nasmerovaniu doménového mena na konkrétnu URL adresu. Službu môžete využiť pre doménu, ku ktorej nemáte zriadený vlastný webhosting a potrebujete ju napríklad nasmerovať na svoje iné už existujúce stránky.
 
Redirect pre jednu doménu stojí 3,30 € bez DPH/rok. Podmienkou presmerovania je využitie našich DNS serverov.
 
Hľadisko SEO
Služba Redirect je zaistená smerovaním na úrovni HTTP servera hlavičkou 301 (trvalé presmerovanie/Moved Permanently). Z hľadiska hodnotenia vašich stránok vyhľadávačmi je výhodou tohto spôsobu presmerovania prenos hodnotenia na novú stránku (hodnotenie sa spravidla prenáša v prípade, že vyhľadávač stránky vyhodnotí ako obsahovo rovnaké alebo výrazne podobné). Rovnako tak by sa mali započítať odkazy novej cieľovej stránky, ktoré viedli na starú presmerovanú stránku. Tým sa nová stránka ľahko dostane do výsledkov vyhľadávača.
 
Ako si objednať Redirect?
Službu Redirect si môžete objednať s registráciou novej domény, ale aj pre už registrované domény.
 
Pri objednávke registrácie nového doménového mena zvolíte v štvrtom bode objednávky variantu "Redirect - DNS u FORPSI". Do otvoreného poľa zadáte cieľovú adresu v konkrétnom tvare. Na zadanú URL bude po dokončení registrácie doména nasmerovaná.
 
 
Po aktivácii domény a celej služby nájdete možnosť editácie v zákazníckom účte na karte konkrétnej domény, pod záložkou Redirect. Tu si v priebehu aktívneho obdobia domény môžete ľubovoľne cieľovú adresu editovať cez tlačidlo "Zmeniť adresu URL". Ďalej máte možnosť Redirect vypnúť alebo zapnúť. Zmena nastavení sa prejaví okamžite. V záložke Redirectu vidíte aj dátum, dokedy máte službu zaplatenú.