Slovník pojmov - domény

Doména
 
Doména, resp. doménové meno, je jedinečná internetová adresa, ktorá reprezentuje či nahradzuje číselnú hodnotu - IP adresu, cez ktorú jednotlivé počítače vzájomne komunikujú. Menný názov domény si človek oproti číselnému vyjadreniu ľahšie zapamätá. Doména môže mať viac úrovní, ktoré sú oddelené bodkou, napríklad tzv. doména tretej úrovne alebo subdoména, napr. support.forpsi.com. 
 
ICANN
 
ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) je nezisková organizácia, ktorá zodpovedá za menný priestor DNS, distribúciu veľkých blokov IP adries, správu čísel autonómnych systémov a iné. Zároveň deleguje právomoc pre správu jednotlivých TLD na ďalšie subjekty (registre).
 
Centrály register domén
 
Centrálna databáza doménových mien, ich držiteľov a ďalších údajov. Centrálnemu registru je zverená správa konkrétnych TLD (koncoviek). Napríklad, spoločnosť SK-NIC je centrálnym registrom pre slovenskú národnú doménu .SK alebo EURid pre doménu .EU.
 
Registrátor
 
Registrátor domén je subjekt, ktorý splnil podmienky pre získanie daného štatútu registrátora a je oprávnený spravovať (administrovať) domény. Umožňuje registráciu domén a vlastnú administráciu koncovým zákazníkom (majiteľom domén). Naša spoločnosť
INTERNET CZ, a.s. (FORPSI) je subjekt s registrátorským titulom.
 
Majiteľ (držiteľ, vlastník) domény
 
Fyzická (nepodnikateľ i podnikateľ) alebo právnická osoba, ktorá si zaregistrovala doménu a jej konktaktné údaje sú vedené v pozícii Registrant.
 
DNS
 
Informácie o DNS pojme nájdete v samostatnom článku našej znalostnej bázy.
 
AUTH-ID
 
Autorizačné heslo (kód) domény či iného subjektu, ktoré je posielané výhradne majiteľovi, napríklad na kontaktný email, slúži k autorizácii preregistrácie objektu alebo inej podobnej zmene.
 
DNSSEC
 
DNSSEC je nadstavba DNS (Domain Name System) a má za úlohu zvýšiť bezpečnosť doménových mien. Overuje pravosť informácií získaných z DNS a predchádza tak problémom napr. s phishingom a ďalším nepríjemným javom súčasného internetu.
 
IDN
 
Tzv. IDN (Internationalized Domain Names) sú internetové domény, ktoré môžu obsahovať znaky (diakritiku) národných abecied. Ide teda o domény, ktoré obsahujú znaky mimo ASCII. Tieto znaky zahŕňajú okrem znakov s dĺžňami a mäkčeňmi (áé,...,ščť...) napr. i švédske å, nemecké ü, rumunské ș a znaky celej bulharskej a gréckej abecedy. V súčasnej dobe je u FORPSI možné registrovať IDN iba v koncovke .eu.
 
Preregistrácia (transfer) domény
 
Ide o prevod domény medzi dvoma registrátormi. Proces transferu domény môže byť odlišný pre rôzne druhy TLD či registre.
 
Sada nameserverov (NSSET)
 
NSSET je súbor obsahujúci vždy minimálne dva menné servery. V prípade .CZ domény sa teda už nemenia priamo dané DNS servery, ale iba celý NSSET. Každý SET má potom svoje unikátne nezameniteľné ID a svojho technického správcu. Technický správca má potom možnosť daný NSSET podľa potreby upraviť (teda vykonávať zmeny vo vnútri ns setu). Ak dôjde k úprave NSSETu, prejavia sa úpravy na všetkých doménach, kde je NSSET nastavený.
 
TLD
 
Top Level Domain - doména najvyššej úrovne. Doména uvedená na konci doménového názvu, napr. slovenská národná doména .SK. TLD je možné rozdeliť do niekoľkých skupín podľa ich významu. Napr. ccTLD (Country code Top Level Domain), čo sú domény národné alebo gTLD (generic TLD), ktoré nie sú spojené s konkrétnym štátom, ale s určitým významom (.com, .net, .org, .info, .biz a iné).
 
WHOIS
 
Služba, ktorá poskytuje informácie o doménach, kontaktoch, DNS serveroch a iných údajoch spojených s doménou. Napríklad, WHOIS databáza CZ.NICu je verejnou databázou informácií o všetkých zaregistrovaných .CZ doménach. V tejto databáze je možné nájsť mená a údaje o majiteľoch .CZ domén, identifikátory kontaktov a NSSETOV a všetky infomácie o doménových menách .CZ.
 
WHOIS databázu nájdete na stránkach www.nic.cz, pre slovenské domény na www.sk-nic.sk.