Ďalšie informácie o DNS

Typom DNS záznamov a pod. je venovaná špeciálna kategória DNS webhosting.