Čo je služba "Whois privacy" a ako si ju objednať?

"Whois privacy" je nadštandardná služba domény, ktorej aktivácia skryje kompletné údaje o majiteľovi domény vo verejných whois databázach. Aktivovaním tejto služby môže majiteľ predísť útokom rôznych spamerov a pochybných podvodných organizácií. Tie totiž často z whois databázy získavajú do svojich evidencií emaily a telefónne čísla majiteľov domén, ktoré následne použijú k nepríjemným obťažujúcim správam v podobe spamov.
 
Služba "Whois privacy" zabezpečí kontaktné údaje majiteľa domény proti odcudzeniu.
 
Spoločnosť INTERNET CZ, a.s. a INTERNET SK, s.r.o túto službu ponúka pre generické domény (.com, .net, .org, apod.) a pre nové generické domény (například .BARGAINS, .BIKE, .CLOUD, .CHRISTMAS, .CONSULTING, .FOUNDATION, .RECIPES, .TIENDA, a další).
 
Vzhľadom k tomu, že ide o nadštandardnú doplnkovú službu k správe domény, je jej aktivácia spoplatnená. Výšku poplatku môžete nájsť v našom cenníku, v sekcii "Doplnkové služby".
 
Ako sa dá služba "whois privacy" objednať?
 
Službu je možné objednať si pri nasledujúcich procesoch:
 
1) Registrácia domény gTLD
2) Registrácia domény gTLD v balíčku či super balíčku
3) Preregistrácia (transfer) domény gTLD
4) Predĺženie domény gTLD
5) Samostatne ako doplnkovú službu
 
ad 1) Doplnkovú službu "whois privacy" si môžete objednať už v rámci objednávky registrácie domény, a to v štvrtom kroku, pri voľbe DNS serverov. Pridaním služby do objednávky sa automaticky navýši výsledná cena registrácie domény. Po úhrade vystavenej výzvy k platbe a následnej registrácii domény dôjde k automatickej aktivácii služby "whois privacy" v hlavnom registri. Dátum exspirácie služby "whois privacy" tak bude zhodný s dátumom exspirácie domény. V zákazníckej administrácii bude k dispozícii tlačidlo, ktorým sa dá jednoducho službu zapínať či vypínať.
 
ad 2) Doplnkovú službu "whois privacy" je možné objednať už v rámci objednávky registrácie domény v balíčku či super balíčku, a to v piatom kroku, pri voľbe doplnkových služieb. Pridaním služby do objednávky sa automaticky navýši výsledná cena registrácie domény v balíčku. Po úhrade vystavenej výzvy k platbe a následnej registrácii domény dôjde k automatickej aktivácii služby "whois privacy" v hlavnom registri. Dátum exspirácie služby "whois privacy" tak bude zhodný s dátumom exspirácie domény. V zákazníckej administrácii bude k dispozícii tlačidlo, ktorým sa dá jednoducho službu zapínať či vypínať.
 
ad 3) Službu "whois privacy" si môžete objednať tiež pri objednávke preregistrácie (transferu) domény, a to v kroku nasledujúcom po overení statusu domény. Whois privacy je tu v ponuke medzi ostatnými doplnkovými službami. Stačí ju iba zašktnúť a výsledná čiastka sa automaticky upraví. Po dokončení preregistrácie sa služba aktivuje. Dátum exspirácie služby "whois privacy" bude zhodný s dátumom exspirácie domény. V zákazníckej administrácii bude k dispozícii tlačidlo, ktorým sa dá jednoducho službu zapínať či vypínať.
 
ad 4) Služba "whois privacy" je k dispozícii i v objednávkovom formulári na predĺženie domény. Stačí ju opäť zaškrtnúť a výsledná čiastka sa automaticky upraví. Po úhrade poplatku bude služba aktivovaná. Dátum exspirácie služby "whois privacy" bude zhodný s dátumom exspirácie domény. V zákazníckej administrácii bude k dispozícii tlačidlo, ktorým sa dá jednoducho službu zapnúť či vypnúť.
 
ad 5) Službu "whois privacy" je možné objednať i samostatne bez predĺženia domény. V tomto prípade objednajte službu v detaile danej domény pod záložkou "whois privacy" (vedľa Redirect). V prípade balíčka či super balíčka sa dá služba objednať v detaile webhosting pod záložkou "whois privacy". Po uhradení výzvy k platbe bude služba aktivovaná. Exspirácia služby bude do dátumu exspirácie domény.
 
(Upozornenie: ak je platnosť domény kratšia ako 30 dní, nie je možné službu "whois privacy" objednať samostatne. V takomto prípade je potrebné objednať aj predĺženie domény!)