Čo je služba "Whois privacy" a ako si ju objednať?

Služba Whois privacy je nadštandardná ochrana kontaktných údajov majiteľa domény. Umožňuje kompletne skryť vaše osobné informácie vo verejnej databáze WHOIS a naviac tieto skryté údaje neposkytovať ani stranám, které majú oprávnenie, údaje získať. Chráňte citlivé informácie - svoj kontaktný email, telefón či adresu, pred zneužitím! Whois privacy je možné aktivovať pre generické domény (napr. - .com, .net, .org) a nové generické domény (napr. - .agency, .beer, .camera). Službu môžete po objednaní ľubovoľne spravovať (aktivovať, deaktivovať) vo svojom zákazníckom účte v karte domény.
 
Má služba WHOIS privacy, vo vzťahu s nariadením GDPR, význam?
 
Jednoznačne ÁNO!
 
Napriek tomu, že na základe nariadenia GDPR došlo u väčšiny hlavných registrov k nastaveniu skrytia kontaktných údajov majiteľov domén vo WHOIS databázach, existuje niekoľko dôvodov, prečo si svoju doménu ošetriť doplnkovou službou Whois Privacy.
  1. Pokiaľ je doména chránená službou Whois Privacy, sú údaje o majiteľovi skryté i tretím stranám (Polícia, Súdy, právny zástupci, exekútori, prípadne ďalšie subjekty, které majú oprávnenie nahliadať do dát vo WHOIS); naproti tomu kontaktné údaje majiteľa domény, skryté len na základe nastavenia v rámci GDPR, môžu byť tretím stranám sprístupnené.
  2. Kontaktný email majiteľa, skrytý prostredníctvom služby Whois privacy, je plne aktívny a záujemca, který chce kontaktovať majiteľa, ho môže využiť. Nezíska konkrétny kontaktný email, ale cez nastavený email v rámci služby Whois privacy, bude otázka preposlaná Registrátorovi a ten následne môže majiteľa kontaktovať bez toho, aby komukoľvek zdeľoval email majiteľa domény. Skrytý email majiteľa, nastavený v rámci bežnej ochrany v rámci GDPR, je neaktívny a nie je ho teda možné využíť pre kontakt s majiteľom.
  3. Pokiaľ je doména chránená službou Whois privacy, nemajú k dátam o majiteľovi domény prístup iné Registry, čo u nechránenej domény nie je podmienka.
 
Spoločnosť INTERNET CZ, a.s. túto službu ponúka pre generické domény (.com, .net, .org, apod.) a pre nové generické domény (například .BARGAINS, .BIKE, .CLOUD, .CHRISTMAS, .CONSULTING, .FOUNDATION, .RECIPES, .TIENDA, a další).
 
Vzhľadom k tomu, že ide o nadštandardnú doplnkovú službu k správe domény, je jej aktivácia spoplatnená. Výšku poplatku môžete nájsť v našom cenníku, v sekcii "Doplnkové služby".
 
Ako sa dá služba "whois privacy" objednať?
 
Službu je možné objednať si pri nasledujúcich procesoch:
 
1) Registrácia domény gTLD
2) Registrácia domény gTLD v balíčku či super balíčku
3) Preregistrácia (transfer) domény gTLD
4) Predĺženie domény gTLD
5) Samostatne ako doplnkovú službu
 
ad 1) Doplnkovú službu "whois privacy" si môžete objednať už v rámci objednávky registrácie domény, a to v štvrtom kroku, pri voľbe DNS serverov. Pridaním služby do objednávky sa automaticky navýši výsledná cena registrácie domény. Po úhrade vystavenej výzvy k platbe a následnej registrácii domény dôjde k automatickej aktivácii služby "whois privacy" v hlavnom registri. Dátum exspirácie služby "whois privacy" tak bude zhodný s dátumom exspirácie domény. V zákazníckej administrácii bude k dispozícii tlačidlo, ktorým sa dá jednoducho službu zapínať či vypínať.
 
ad 2) Doplnkovú službu "whois privacy" je možné objednať už v rámci objednávky registrácie domény v balíčku či super balíčku, a to v piatom kroku, pri voľbe doplnkových služieb. Pridaním služby do objednávky sa automaticky navýši výsledná cena registrácie domény v balíčku. Po úhrade vystavenej výzvy k platbe a následnej registrácii domény dôjde k automatickej aktivácii služby "whois privacy" v hlavnom registri. Dátum exspirácie služby "whois privacy" tak bude zhodný s dátumom exspirácie domény. V zákazníckej administrácii bude k dispozícii tlačidlo, ktorým sa dá jednoducho službu zapínať či vypínať.
 
ad 3) Službu "whois privacy" si môžete objednať tiež pri objednávke preregistrácie (transferu) domény, a to v kroku nasledujúcom po overení statusu domény. Whois privacy je tu v ponuke medzi ostatnými doplnkovými službami. Stačí ju iba zašktnúť a výsledná čiastka sa automaticky upraví. Po dokončení preregistrácie sa služba aktivuje. Dátum exspirácie služby "whois privacy" bude zhodný s dátumom exspirácie domény. V zákazníckej administrácii bude k dispozícii tlačidlo, ktorým sa dá jednoducho službu zapínať či vypínať.
 
ad 4) Služba "whois privacy" je k dispozícii i v objednávkovom formulári na predĺženie domény. Stačí ju opäť zaškrtnúť a výsledná čiastka sa automaticky upraví. Po úhrade poplatku bude služba aktivovaná. Dátum exspirácie služby "whois privacy" bude zhodný s dátumom exspirácie domény. V zákazníckej administrácii bude k dispozícii tlačidlo, ktorým sa dá jednoducho službu zapnúť či vypnúť.
 
ad 5) Službu "whois privacy" je možné objednať i samostatne bez predĺženia domény. V tomto prípade objednajte službu v detaile danej domény pod záložkou "whois privacy" (vedľa Redirect). V prípade balíčka či super balíčka sa dá služba objednať v detaile webhosting pod záložkou "whois privacy". Po uhradení výzvy k platbe bude služba aktivovaná. Exspirácia služby bude do dátumu exspirácie domény.
 
(Upozornenie: ak je platnosť domény kratšia ako 30 dní, nie je možné službu "whois privacy" objednať samostatne. V takomto prípade je potrebné objednať aj predĺženie domény!)