Ako dlho trvá registračný proces generickej domény od uskutočnenej objednávky?

Po odoslaní riadne vyplnenej objednávky bude na email fakturačného kontaktu do 30tich minút zaslaná výzva k zaplateniu podľa platného cenníka (generické domény). Po uhradení registračného poplatku (t.j. doručení správnej čiastky s uvedením správneho variabilného symbolu na náš účet), je doména automaticky zaslaná k registrácii a počas niekoľkých hodín (spravidla 24 hodín) je doména viditeľná v Whois databáze ako zaregistrovaná. Povinnosťou je teda fyzické pripísanie platby na náš účet. Nie je teda možné doménu zaregistrovať iba na základe kópie príkazu k úhrade. Do prijatia platby na náš účet od uskutočnenia objednávky je doména stále voľná k registrácii a dostupná k objednávke inými záujemcami.
 
Generické domény nie sú po uskutočnení objednávky rezervované pre daného záujemcu.
 
REGISTRÁCIA - registračný proces od 1.1.2014
 
a) Zákazník uskutoční objednávku registrácie domény.
b) Po obdržaní výzvy k platbe uskutoční úhradu registračného poplatku.
c) Po prijatí čiastky v správnej výške a pod správnym variabilným symbolom bude doména odoslaná k registrácii do hlavného registra.
d) Informácie o dokončení obdrží zákazník na kontaktný email, ktorý uviedol v objednávke.
 
e) POZOR NOVINKA!!! - Po registrácii zašle hlavný register Tucows, Inc. na email majiteľa domény konfirmačnú správu s odkazom na súhlas s registráciou. Túto správu bude nutné do 15 dní od registrácie potvrdiť. Ak k potvrdeniu do 15tich dní nedôjde, bude doména pozastavená a vypnutá, a to do doby, dokiaľ nebude majiteľom domény súhlas s registráciou udelený.