Predĺženie Vašej domény si objednajte cez zákaznícku administráciu.
 
V zozname domén zvoľte názov domény a kliknite na "Predĺžiť doménu". Ďalej zvoľte obdobie (počet rokov), o ktoré chcete doménu predĺžiť, menu a spôsob, akým chcete platiť. Prípadne vyberte ďalšie ponúknuté možnosti vo formulári, napríklad zasielanie upozornení na exspiráciu domén (emailom - štandardne alebo doporučeným listom za poplatok, prípadne doporučeným listom a telefónom) alebo formu zasielania daňového dokladu.
 
Cca do 30tich minút po objednávke predĺženia dorazí na email fakturačného kontaktu výzva k platbe podľa platného cenníka (generické domény) s údajmi na uskutočnenie bankového prevodu. Po uhradení predlžovacieho poplatku v požadovanom termíne (t.j. doručení správnej čiastky s uvedením správneho variabilného symbolu na náš účet), bude doména predĺžená, a to za predpokladu, že dátum exspirácie predĺženie dovoľuje. Doména sa odosiela k predĺženiu až po tom, čo sa platba fyzicky pripíše na náš účet. Nie je teda možné doménu predĺžiť iba na základe zaslania dokladu o vykonaní platby.
 
V prípade, že dorazí platba na náš účet v dobe, keď už centrálny register neponúka možnosť predĺženia za štandardný poplatok, bude vystavený dobropis na prijatú platbu a objednávku predĺženia stornujeme. O tejto skutočnosti je zákazník informovaný na kontaktný email uvedený v zákazníckej administrácii.
 
U generických domén je možné uskutočniť tzv. obnovenie z ochrannej lehoty (redemption period). V prípade záujmu je potrebné napísať autorizovanú požiadavku. Výšku poplatku za obnovenie domény z redemption period nájdete v doplnkových službách cenníka. Po uhradení poplatku (fyzickom prijatí platby na náš účet) je doména poslaná k obnove. Obnova trvá niekoľko dní. Doména je po reaktivácii predĺžená o 1 rok od pôvodného dátumu exspirácie.
 
POZOR! Podľa nových podmienok, ktoré nadobudli platnosť dňa 1.1.2014, bude hlavný register Tucows, Inc. odosielať 30 dní alebo 5 dní pred exspiráciou konfirmačný email majiteľovi domény, aby overil správnosť kontaktných údajov v hlavnom registri. I v prípade, že budú údaje správne, je potrebné potvrdiť správnosť cez odkaz, ktorý bude súčasťou emailu. Bez tohto potvrdenia, na ktoré bude hlavný register čakať celkom 15 dní, môže byť prevádzka domény pozastavená, a to do doby, pokiaľ majiteľ tento konfirmačný link nepotvrdí.