Predĺženie Vašej domény si objednajte cez zákaznícku administráciu.
 
V zozname domén vyberte názov domény a kliknite na položku "Predĺžiť  doménu". Potom vyberte obdobie (počet rokov), o ktoré chcete doménu predĺžiť, menu a spôsob platby. Prípadne vyberte ďalšie ponúkané možnosti vo formulári. Napríklad zaslanie oznámenia o vypršaní platnosti domény (e-mailom – štandardne alebo za príplatok doporučeným listom či doporučeným listom a telefonicky) alebo formu zaslania daňového dokladu.
 
Do 30 minút po zadaní objednávky predĺženia domény, príde na email fakturačného kontaktu výzva na zaplatenie podľa platného cenníka (generické domény), s informáciami potrebnými na uskutočnenie bankového prevodu. Po zaplatení poplatku za predĺženie v požadovanej lehote (t. j. doručenie správnej čiastky so správnym variabilným symbolom na náš bankový účet) sa doména predĺži. A to za predpokladu, že dátum exspirácie predĺženie umožňuje. Doména sa odosiela na obnovenie až po pripísaní platby na náš účet. Preto nie je možné rozšíriť doménu iba zaslaním dokladu o zaplatení.
 
V prípade, že platba príde na náš účet v čase, keď centrálny register už neponúka možnosť predĺženia za štandardný poplatok, bude vystavený dobropis na prijatú platbu a objednávku na obnovenie zrušíme. Zákazník je o tejto skutočnosti informovaný na kontaktnom e-maile uvedenom v zákazníckej administrácii.
 
____________________________________________________________________________________________________________
 
V prípade generických domén je možné obnoviť doménu z tzv. ochrannej lehoty (redemption period). V prípade záujmu je potrebné napísať autorizovanú žiadost'. Výšku poplatku za obnovenie domény z redemption period nájdete v doplnkových službách cenníku. Po zaplatení poplatku (po fyzickom prijatí platby na náš účet) je doména odoslaná na obnovenie. Obnovenie trvá niekoľko dní. Doména sa predlžuje o 1 rok od pôvodného dátumu exspirácie.
 
Pozor! Podľa podmienok platných od 1. 1. 2014, hlavný register Tucows, Inc pošle potvrdzovací e-mail vlastníkovi domény 30 alebo 5 dní pred dátumom exspirácie, aby overil správnosť kontaktných údajov v centrálnom registri. Aj v prípade, že údaje sú správne, je potrebné potvrdiť správnosť prostredníctvom odkazu, ktorý je súčasťou e-mailu. Bez tohto potvrdenia, na ktoré centrálny register čaká celkom 15 dní, môže byť prevádzka domény pozastavená, kým vlastník tento konfirmačný odkaz nepotvrdí.