Ako zmeniť DNS servery generickej domény?

Zmenu je potrebné objednať cez zákaznícku administráciu. Využite tento návod.
 
Pri generických doménach nie sú žiadne zvláštne podmienky pre zmenu DNS serverov, avšak je potrebné, aby bola doména zanesená na nových DNS serveroch už pred zmenou. Zákaznícky účet je pri procese zmeny DNS serverov napojený priamo na hlavný register, a preto ide o zmenu serverov online cestou.
 
V prípade, že systém vyhodnotí zmenu ako neúspešnú, môže sa tak stať z dôvodu, že hlavný registrátor dané nové servery ešte vo svojej databáze nemá vedené. V tomto prípade je potrebné kontaktovať doménové oddelenie, aby nové DNS servery do registra pridalo. Potom vo väčšine prípadov zmena v poriadku prebehne, do cca 24 hodín sa zmena prejaví aj v Whois databáze.
 
Akékoľvek ďalšie chyby pri vykonávaní zmien DNS serverov oznámte na doménovom oddelení domain@forpsi.com, ktoré sa pokúsi v čo najkratšej dobe problém odstrániť a pomôcť s riešením zmien.