Je možné niektoré údaje uvedené v kontakte majiteľa domény alebo adm. kontaktu z Whois db. úplne odstrániť?

Úplne odstrániť kontaktné údaje z WHOIS databázy neide, ale skryť áno. 
 
Od 25.5.2018, kedy prišlo v účinnosť Nariadenie EU (známe pod označením GDPR), došlo ku kompletnému skrytiu kontaktných údajov majiteľa vo WHOIS databáze. Namiesto kontaktných údajov majiteľa sa môžete vo WHOIS databáze stretnúť s týmito údajmi (viď obrázky nižšie).
 
 
 
 
 
Hlavný registrátor 2x ročne rozosiela informačný email majiteľovi domény, kde uvádza súčasné kontaktné údaje, ktoré má k dispozícii, s možnosťou úpravy (aktualizácie) prostredníctvom našej spoločnosti ako Vášho správcu.
 
O zmenu údajov v registri je potrebné požiadať cez autorizovaný tiket. Na základe tejto požiadavky vykonáme potrebné úpravy, a tým zaistíme i funkčnosť domény do budúcna. Hlavný registrátor totiž priebežne kontroluje dostupnosť emailov či reálnosť adresy držiteľa a v prípade, že daný údaj je neplatný či vymyslený, bezodkladne žiada nápravu, inak hrozí zmazaním domény.
 
Na informačné emaily je teda potrebné reagovať - teda v prípade, že je potrebné uskutočniť nejakú úpravu. Ak sú všetky údaje správne a pravdivé, je možné danú správu ignorovať.
 
Pokiaľ by sa kontaktné údaje zobrazovali ako skryté (s označením Data Protected alebo Data Disclosed), prosím, odpovedzte na ten email a my kontaktné údaje overíme priamo v hlavnom registri.