Je možné niektoré údaje uvedené v kontakte majiteľa domény alebo adm. kontaktu z Whois db. úplne odstrániť?

Bohužiaľ, úplne odstrániť sa nedá žiadny údaj z Whois db. Všetky údaje sú povinné a je veľmi dôležité, aby pri doméne neboli uvedené nezmyselné údaje. V takomto prípade by mohlo dôjsť k zrušeniu domény zahraničným registrátorom. Anonymné registrácie domén neposkytujeme. Každý majiteľ zodpovedá za to, aby mal uvedené aktuálne platné kontakty.
 
Z tohto dôvodu rozosiela hlavný registrátor 2x ročne informačný email majiteľovi domény, kde uvádza súčasné kontaktné údaje, ktoré má k dispozícii, s možnosťou úpravy (aktualizácie) prostredníctvom našej spoločnosti ako Vášho správcu.
 
O zmenu údajov v registri je potrebné požiadať cez autorizovaný tiket. Na základe tejto požiadavky vykonáme potrebné úpravy, a tým zaistíme i funkčnosť domény do budúcna. Hlavný registrátor totiž priebežne kontroluje dostupnosť emailov či reálnosť adresy držiteľa a v prípade, že daný údaj je neplatný či vymyslený, bezodkladne žiada nápravu, inak hrozí zmazaním domény.
 
Na informačné emaily je teda potrebné reagovať - teda v prípade, že je potrebné uskutočniť nejakú úpravu. Ak sú všetky údaje správne a pravdivé, je možné danú správu ignorovať.