Medzi generické (medzinárodné) domény (gTLD) sú zahnuté tieto koncovky: .com, .net, .org, .biz, .info a .name.
 
Podľa nových nariadení (pravidiel) ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), ktoré vstúpili do platnosti dňa 31.08.2013, budú majitelia domén gTLD upozorňovaní na blížiacu sa exspiráciu okrem svojho poskytovateľa služieb tiež priamo centrálnym registrátorom. Centrálny register upozorňoval na blížiacu sa exspiráciu domén už v minulosti, ale teraz musí tieto upozornenia posielať povinne v presne daných termínoch.
 
Spoločnosť INTERNET CZ, a.s. (FORPSI) využíva k registrácii domén gTLD centrálny register Tucows, Inc. (OpenSRS), a preto práve táto organizácia bude majiteľom domén posielať upozornenia na blížiacu sa exspiráciu.
 
Od 31.08.2013 FORPSI v prípade generických domén (gTLD) zasiela celkom 4 emailové upozornenia na blížiacu sa exspiráciu, a to v týchto termínoch:
 
30 dní pred exspiráciou
14 dní pred exspiráciou
7 dní pred exspiráciou
3 dni po exspirácii
 
Ako doplnkovú službu ponúkame upozornenie na exspiráciu domény tiež doporučeným listom alebo telefonicky. Službu je možné objednať si v zákazníckej administrácii.
 
Od 31.08.2013 rozosiela upozornenia na exspiráciu domén gTLD i priamo centrálny registrátor Tucows, Inc. (OpenSRS), a to v nasledujúcich časových intervaloch:
 
30 dní pred exspiráciou
5 dní pred exspiráciou
3 dni po exspirácii
 
V upozornení na exspiráciu od Tucows, Inc. bude uvedená naša spoločnosť INTERNET SK, s.r.o. ako poskytovateľ, cez ktorého je možné doménu predĺžiť. Priame predĺženie cez Tucows, Inc. nebude možné. S predĺžením domény sa teda vždy obracajte iba na svojho poskytovateľa INTERNET CZ, a.s. (FORPSI).
 
Podľa nastavených podmienok, ktoré platia od 1.1.2014, hlavný register Tucows, Inc. odosiela 30 dní alebo 5 dní pred exspiráciou konfirmačný email majiteľovi domény, aby overil správnosť kontaktných údajov v hlavnom registri. I v prípade, že sú údaje správne, je potrebné potvrdiť správnosť cez odkaz, ktorý je súčasťou emailu. Bez tohto potvrdenia, na ktoré bude hlavný register čakať celkom 15 dní, môže byť prevádzka domény pozastavená, a to do doby, dokiaľ majiteľ tento konfirmačný link nepotvrdí.