Zmena registrátora na Forpsi SK -> INTERNET CZ, a.s

K začatiu procesu preregistrácie generickej domény je potrebné využiť objednávkový formulár. Po objednaní vás systém vyzve k platbe. Môžete zvoliť jeden z online spôsobov platby, prípadne si nechať poslať faktúru na email a potom vykonať štandardný príkaz k úhrade. Po uhradení poplatku v požadovanom termíne (t.j. doručení správnej čiastky s uvedením správneho variabilného symbolu na náš účet) bude prevod začatý a ďalšie potrebné inštrukcie vám budú zaslané na kontaktný email, ktorý ste zadali pri objednávke preregistrácie.
 
Upozornenie:
K zahájeniu transferu domény budú využité kontaktné údaje, ktoré zadáte v objednávke. Po dokončení transferu sa tento kontakt nastaví do pozície majiteľa domény. Berte teda, prosím, tieto informácie na vedomie a zadajte do objednávky správne a aktuálne kontaktné údaje.
 
Po potvrdení transferu dochádza k dokončeniu do 5-7 dní. S dokončením transferu zasielame pomocou automatického systému potvrdenie i zákazníkovi. Od tej chvíle môže majiteľ spravovať svoju generickú doménu cez zákaznícku administráciu.
 
Podmienky na zmenu registrátora:
 
  • doména nesmie byť menej ako 45 dní pred exspiráciou
  • doména nesmie byť menej než 60 dní po registrácii
  • doména nesmie byť v stave LOCK, teda uzamknutá u pôvodného registrátora
 
Pokiaľ ide o štandardnú generickú doménu s koncovkou .com, .net, .org, .biz, .info a .name alebo novú generickú doménu - napríklad .ASSOCIATES, .CENTER, .EQUIPMENT, .REPORT a pod., je potrebné si u súčasného registrátora domény vyžiadať autorizačný kód (AUTH-ID).
 
V prípade, že jedna z týchto podmienok nie je dodržaná, je potrebné kontaktovať súčasného registrátora domény a doménu predĺžiť, požiadať o jej odomknutie a pod.
 
UPOZORNENIE: Transferom generickej domény dochádza zároveň k jej predĺženiu o jeden rok. Ak je však doména menej ako 60 dní po poslednom update u súčasného providera (predĺženie platnosti, predchádzajúca zmena registrátora, zmena majiteľa atď...), tak transferom k našej spoločnosti k jej predĺženiu o ďalší rok nedôjde. Uhradená čiastka bude využitá iba na transfer samotný a administratívu s ním spojenú.