K začatiu procesu preregistrácie generickej domény je potrebné využiť objednávkový formulár. Po objednaní dorazí do 30tich minút na email fakturačného kontaktu výzva k platbe podľa platného cenníka s údajmi potrebnými na uskutočnenie bankového prevodu. Po uhradení poplatku v požadovanom termíne (t.j. doručení správnej čiastky s uvedením správneho variabilného symbolu na náš účet) bude prevod začatý a ďalšie potrebné inštrukcie vám budú zaslané na kontaktný email, ktorý ste zadali pri objednávke preregistrácie. Teda základné informácie ohľadom začatia transferu obdržíte na email zo zákazníckej administrácie. Samotná žiadosť k potvrdeniu preregistrácie však dorazí priamo od hlavného registra na email administratívneho kontaktu z whois databázy, a preto je potrebné venovať pozornosť tomu, aby email administratívneho kontaktu bol naozaj funkčný! Ak nie je email administratívneho kontaktu dostupný, je potrebné si ho nechať zmeniť u svojho registrátora. Preposlanie žiadosti k potvrdeniu preregistrácie na iný email nie je možné.
 
Po potvrdení transferu zo strany administratívneho kontaktu dochádza k dokončeniu do 7 dní. S dokončením transferu zasielame pomocou automatického systému potvrdenie i zákazníkovi. Od tej chvíle môže majiteľ spravovať svoju generickú doménu cez zákaznícku administráciu.
 
Podmienky na zmenu registrátora:
  • doména nesmie byť menej ako 45 dní pred exspiráciou
  • doména nesmie byť menej než 60 dní po registrácii
  • doména nesmie byť v stave LOCK, teda uzamknutá u pôvodného registrátora
  • pri doméne musí byť funkčný email administratívneho kontaktu, kam po začatí prevodu bude automaticky zaslaná preregistračná žiadosť
  • ak ide o generickú doménu s koncovkou .com, .net, .org, .biz, .info a .name, je potrebné si u súčasného registrátora domény vyžiadať autorizačný kód (AUTH-ID)
  • pri doméne musí byť deaktivovaná služba "Whois privacy - skryť kontaktné údaje v Whois db."
V prípade, že jedna z týchto podmienok nie je dodržaná, je potrebné kontaktovať súčasného registrátora domény a doménu predĺžiť, požiadať o jej odomknutie, deaktivovať Whois privacy či zaistiť zmenu emailu administratívneho kontaktu.
 
UPOZORNENIE: Transferom generickej domény dochádza zároveň k jej predĺženiu o jeden rok. Ak je však doména menej ako 60 dní po poslednom update u súčasného providera (predĺženie platnosti, predchádzajúca zmena registrátora, zmena majiteľa atď...), tak transferom k našej spoločnosti k jej predĺženiu o ďalší rok nedôjde. Uhradená čiastka bude využitá iba na transfer samotný a administratívu s ním spojenú.