Domény .eu s diakritikou (IDN)

Od 10. decembra 2009 si vo FORPSI môžete zaregistrovať .eu doménu so znakmi slovenskej abecedy i všetkých ostatných úradných jazykov štátov Európskej únie. Pravidlá na registráciu sú ako pri základnej doméne .eu, teda držiteľom smie byť iba subjekt (rezident) Európskej únie. Postup registrácie domény .eu s dĺžňami a mäkčeňmi je rovnaký, ako pri štandardnej objednávke domény .eu na www.forpsi.sk.
 
Zoznam znakov, ktoré sú v rámci IDN .eu podporované, nájdete tu. Nie všetky znaky sú podporované v IDNs.  
Nemecké ß, napríklad, povolené nie je.
IDNs pod .eu tiež podliehajú rovnakému právnemu režimu ako iné doménové mená pod .eu. Naviac sa riadia Nariadením EC číslo 560 z roku 2009.
 
Po dokončení objednávky bude cca do 30-tich minút zaslaná na kontaktný email výzva k platbe s fakturačnými údajmi potrebnými k riadnej úhrade registračného poplatku. Doména sa posiela k registrácii až po fyzickom pripísaní požadovanej čiastky na náš účet. Doménu nie je možné odoslať k registrácii iba na základe zaslania dokladu o úhrade poplatku.