Ako je možné doménu .eu predĺžiť?

Doménu .eu je možné predĺžiť na 1 až 10 rokov. Objednať predĺženie si môžete po prihlásení sa k zákazníckemu účtu, kde je doména vedená. Po vyplnení objednávkového formulára je na kontaktný email zaslaná do 30tich minút výzva k platbe s údajmi potrebnými na vykonanie bankového prevodu. Po úhrade predlžovacieho poplatku (t.j. doručení správnej čiastky s uvedením správneho variabilného symbolu na náš účet) v termíne a splnení ďalších prípadných podmienok, bude doména odoslaná k predĺženiu do registra.