Zmeny v správe .EU domén po 15.9.2014

Pri novo registrovaných .EU doménach (po 15.9.2014) dôjde k zmene vo výpočte dátumu exspirácie, a to na dátum registrácie + predĺženie o 1 alebo viac rokov, podľa zadania objednávky.
 
Príklad: doména abcdefg.eu bude zaregistrovaná dňa 16.9.2014 a jej dátum exspirácie bude vypočítaný na 16.9.2015, pri registrácii s predĺžením na 1 rok.
 
V súčasnej dobe majú všetky .EU domény dátum exspirácie vždy na konci mesiaca, a to i v prípade, že je doména zaregistrovaná napríklad 1. deň v mesiaci.
 
Príklad: doména abc.eu je zaregistrovaná dňa 1.9.2014 a podľa aktuálnych pravidiel registra je vypočítaný dátum exspirácie na 30.9.2015, pri registrácii s predĺžením na 1 rok.
 
Pri všetkých nami spracovaných .EU doménach registrovaných do 15.9.2014 necháme dátum exspirácie vždy na koniec mesiaca, v ktorom bola doména registrovaná.
 
Pre novo registrované domény od 15.9.2014 už budú platiť nové pravidlá s nastavením dátumu exspirácie na dátum registrácie + 1 alebo viac rokov, podľa objednávky.
 
Domény .eu môžu podľa nových podmienok získať status "SUSPENDED". Tento status bude pri doméne nastavený priamo hlavným registrom EURid v prípade, že o doménu bude začatý súdny spor, bude na danej doméne odhalený PHISHING bez riešenia problému, či kontaktné údaje majiteľa nebudú aktuálne bez akejkoľvek snahy o úpravu. Pri doménach so statusom SUSPENDED nebude možné objednať transfer pod našu správu.
 
(Pozn. správnosť kontaktných údajov pri EU.doménach je možné overiť na www.eurid.eu. V prípade potreby úpravy nás kontaktujte prostredníctvom autorizovanej požiadavky zo zákazníckej administrácie).
 
Zmena majiteľa .EU domény bude od 15.9.2014 zadarmo. K autorizácii zmeny bude postačujúca autorizovaná žiadosť zo zákazníckej administrácie oboch majiteľov - teda súčasného i budúceho.