Kto si môže doménu .eu zaregistrovať?

Registrovať .eu doménu si môžu:
  • firmy, ktoré majú sídlo, pobočku alebo hlavné sídlo podnikania na území EÚ;
  • organizácie so sídlom na území EÚ;
  • občania EÚ (t.j. trvalý pobyt v niektorom z členských štátov EÚ).