Je možné opraviť chybu v samotnom doménovom názve .eu?

Chybu v doménovom názve je možné opraviť v prípade, že ešte nie je doména zaregistrovaná. V takomto prípade nás kontaktujte prostredníctvom kontaktného formulára zo zákazníckej administrácie a my vystavíme novú faktúru na správny názov.
 
Po dokončení registrácie už nie je možné zmenu vykonať. V takom prípade je potrebné si zaregistrovať úplne novú doménu.